« Samsung televisie met OLED scherm | Main | High-tech projectiefilm »
maandag
mrt282011

Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands

Connex: het systeem dat naast de mogelijkheid om standaard vinyl graphics met magneetstrip te bevestigen ook een ingebouwd profiel heeft voor het monteren van sublimatie bedrukte stof. Met de bedrukte stof kan op een eenvoudige manier een grote wand in één keer worden bespannen.
Het is een modulair display systeem, ontworpen voor gemakkelijke - montage- zonder gereedschap.
Het is modulair uitbreidbaar op ieder gewenst moment. Ook kunnen delen van de stand gebruikt worden als presentatiewand. De staanders kunnen uit elkaar worden genomen waardoor een complete stand van 4 x 5 meter compackt in een stationwagon vervoerd kan worden.

 

References (12)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Joey Chestnut
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: advocaat deventer
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: youtube.com
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: cures for baldness
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: baldness cure
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands - blog - VanDenBor Communication & Design

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>