« Nieuw in Nederland: Connex duurzame systeemstands | Main | Narrowcasting nu in 3D maar zonder brilletje »
maandag
jan242011

High-tech projectiefilm

Met deze nieuwe high-tech film kan worden overgeschakeld van ondoorzichtig naar een film waarop je kunt projecteren. Het werkt door er een veilige spanning van 36Volt op te zetten. In ondoorzichtige toestand kan het perfect gebruikt worden als een projectiescherm dat zichtbaar is van beide kanten.

Deze schakelbare projectiefilm is zeer geschikt om als medium in te schakelen voor o.a showrooms, etalages, wachtruimtes, restaurants, kantines, beurzen en bedrijven enz.

Wat zijn de voordelen?
Verander een gewoon raam in een gigantisch tv-scherm.

Unieke functies:
Omschakelbaar, zichtbaar vanaf beide zijden.
Gebruik deze nieuwste technologie met een elegante uitstraling.
Trek de aandacht van de klant.
Grootformaat voor het verbeteren van uw winkelbeeld.
Het is de beste manier om de verkoop te bevorderen.
Het is overal binnen toepasbaar, met uitzicht op straat of strak onder het plafond.
Gemakkelijk content te vervangen.
Eenvoudige installatie.

Een paar reacties van klanten uit een winkelstraat.

“Ik was kleding aan het kopen, toen zag ik dat kleren heel mooi op modellen werden getoond het leek wel een modeshow, of een glossy magazine”.
“Ik vond het kapsel in de etalage echt iets voor mij dus ging ik naar binnen voor een knipbeurt”.
“Het is verrassend te zien dat zulke grote scherm opeens verschijnen en verdwijnen”.
“Een van de reden waarom ik graag winkel in grote winkelcentra is dat ze veel high-tech spullen hebben”.

Neem contact met ons op als u op deze nieuwe manier wilt communiceren.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    NFL is genuinely one particular of the biggest sports in America. It has a significant following.
  • Response

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>