« High-tech projectiefilm | Main | Sociale media is hot! Maar wat is het en wat kan je ermee? »
woensdag
jan192011

Narrowcasting nu in 3D maar zonder brilletje

“Het grote voordeel van Narrowcasting is de mogelijkheid om de juiste kijker met de juiste boodschap op het juiste moment te bereiken en toegespitste content  aan te bieden”.

De content van de boodschap kan snel worden aangepast aan het gedrag van het unieke publiek. Bij de overige media is meestal alleen bekend wie de doelgroep is. Het voordeel met andere media is dat het publiek bij Narrowcasting nu nog specifieker kan worden gedefinieerd doordat ook de locatie en de omgeving van het scherm bekend zijn. Hierdoor kan er veel nauwkeuriger afgestemd worden op bijvoorbeeld acties voor o.a. treinreizigers (wachtruimtes), ziekenhuizen, winkelpubliek scholen, fast food restaurants, dienstverlening, beurzen, openbaar gebouwen, congrescentra, bioscopen, pretparken, onderwijs, enz.

Bij andere media kan het tijdstip en de samenstelling van uitzending natuurlijk ook worden beïnvloed. Maar dat heeft geen invloed op waar het publiek de boodschap zal ontvangen. Met Narrowcasting kunnen boodschappen exact worden gepresenteerd wanneer en waar u dat wilt.

 

3D+ Narrowcasting zonder brilletje

Een nog krachtig effect wordt bereikt met het unieke 3D+ Narrowcasting systeem. Dit is 3D+TV nieuwe stijl en zonder brilletje en hiermee totaal anders dan de 3DTV voor thuis- gebruik met verplicht brilletje. Dit nieuwe 3D+ medium is o.a inzetbaar op straat of op een beurs, in een winkel, op het werk, enz. Door iedereen te zien zonder brilletje en dat in gewoon daglicht. Zonder gebruik te hoeven maken van een brilletje kun je een veel groter publiek op een uniek manier bereiken. Uw eigen productcommercials of -animaties zijn in echt 3D en komen ca. 30 cm tot 150 cm buiten het beeldscherm, afhankelijk van de grote van het scherm.

Wilt u over 3D+ Narrowcasting verder praten bel ons dat voor een afspraak.

Binnenkort is onze Whitepaper over 3DTV zonder brilletje beschikbaar.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>