« Sociale media is hot! Maar wat is het en wat kan je ermee? | Main | To blog or not to blog »
donderdag
aug052010

Interactiviteit realiteit of droom

Stel je voor je loopt door een winkelstraat en op de etalageruit zie je een verkoopster geprojecteerd die je vertelt over de laatste acties van deze week. In dezelfde straat staan speciale projectie-boxen opgesteld met holografische modellen die een 3D presentatie van de nieuwste kleding collecties, technische apparatuur of cosmetische producten laten zien.

Misschien wilt u na dit nieuwe winkelen naar een visrestaurant.  Op de vloer van het restaurant worden 3D reclamebeelden getoond tussen bewegende tropische vissen. Of u heeft in dit restaurant afgesproken voor een businessmeeting en op de vergadertafel verschijnen projecties waarvan de beelden met handbeweging zijn te veranderen omdat ze interactief zijn zodat u een perfecte presentatie geeft.

Het is allemaal al realiteit. De wereld zal in de nabije toekomst vol zijn van dergelijke interactieve digitale technologie. In de nabije toekomst kijken mensen niet meer verbaasd op van 3D- of spiegel schermen, touchscreen monitoren en drie dimensionale beelden. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>