« To blog or not to blog | Main | Producten met ouderwets imago krijgen een push via nieuw verkoopkanaal. »
woensdag
jul072010

Klanten willen alles

We staan voor de enorme uitdaging om klanten goed te bereiken. Klanten, zijn bewuster en selectiever geworden door de mogelijkheden die het internet en de nieuwe media biedt. We denken in deze digitale diensten en weten steeds sneller onze weg te vinden als het gaat om oriënteren en consumeren.

Persoonlijke touch
De nieuwe consument gaat veel doelgerichter te werk voor het bedrijf waar ze voor werken en hun privé acties. Sommige keuzes zijn traditioneel gebleven zoals: altijd de beste prijs en kwaliteit. Maar we willen wel nieuwe producten die meer keuzes bieden om een persoonlijke touch te kunnen geven (massa maatwerk). Nieuw is de groter wordende belangstelling voor duurzame en gezonde producten. Groente en fruit met minder vlieguren worden hoger gewaardeerd.

Over de top

Een oerwoud
Misschien lijkt het voor u wel een oerwoud van mogelijkheden. Aan de ene kant mag er veel meer over de top, het “MAXIMALE” moet je eruit halen, maar ook “LESS IS MORE”. Het is een pittige tijd voor de marketingman/vrouw, misschien zitten we wel in een trend. De vraag is steeds vaker: wat is nu het profiel van al die verschillende klanten, hun leefomstandigheid, wat zouden ze het liefste willen. Wordt het voor u push of pull of misschien toch een andere strategie.

Heeft u al nieuwe mediakanalen ingezet in uw communicatiedoelstelling.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>