« Klanten willen alles | Main | Marktonderzoek Sociale media moet veranderen »
maandag
jun212010

Producten met ouderwets imago krijgen een push via nieuw verkoopkanaal.

Tupperware gaat in Nederland haar assortiment nu ook verkopen via internet. Na 60 jaar uitsluitend productpresentaties bij mensen thuis te hebben georganiseerd is er een variant om elektronisch te bestellen.

Tupperware Tupperware opbergboxen
Het doel is om via internet aandacht te trekken van mensen die niet naar een demonstratie gaan. Het persoonlijke contact blijft belangrijk want na de bestelling neemt een demonstratrice contact op voor een afspraak om de producten af te leveren of te demonstreren.

Ik vindt dit een slimme manier om persoonlijk contact te behouden en daarnaast een nieuw kanaal te openen. www.tupperware.nl

Het financiële dagblad 18-6-2010
http://www.bitly.nl/319516

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>