« Producten met ouderwets imago krijgen een push via nieuw verkoopkanaal. | Main | Crowdsourcen: creatief proces van denken »
zaterdag
jun122010

Marktonderzoek Sociale media moet veranderen

Door de steeds groter wordende populariteit van sociale media zal het traditionele marketingonderzoek veranderen en intelligenter moeten worden om relevante informatie te kunnen opleveren. Onderzoekers kunnen het zich nu niet meer permitteren om alleen maar met cijfermateriaal te komen. De traditionele werkwijze van verzamelen en interpreteren van informatie is nu in veel gevallen te beperkt geworden.

Nieuwe generatie onderzoekers:
De nieuwe onderzoeker moet meer dienstverlener worden om aan te sluiten bij de nieuwe marketeer en het reclamebureau. Door toepassing van nieuwe methoden van onderzoek  bij zowel kwalitatief online als offline onderzoek liggen de grote kansen voor vandaag.

Rationeel en emotioneel:
Het blijkt dat consumenten onuitgesproken verwachtingen over producten en diensten kunnen hebben. Vaak brengen zij voor deze diensten offers waarbij zij ervaren dat het hun iets kost terwijl ze er ook nog voor moeten betalen. Daarom is het belangrijker geworden om via het juiste medium en op de juiste manier te vragen wat men weet over ....... of zou u willen als....... Het is beter als het onderzoek een open karakter heeft zodat het open staat voor nieuwe informatie en een leercurve mogelijk is. De basis gedachte hierbij is "Wij weten meer dan Ik".

Online vertellen de consumenten gemakkelijker wat ze echt vinden:
Het is natuurlijk niet zo dat bedrijven of producten nu pas zijn gaan luisteren naar hun klanten. Al jaren lang zijn hiervoor testpanels, vragenlijsten en diverse onderzoekmethoden ingezet. Het grote verschil is dat nu ook met de nieuwe onderzoekmethoden spontane ongedwongen gesprekken kunnen worden opgepikt wat rijker materiaal oplevert. Luisteren naar wat consumenten te vertellen hebben, zonder de traditionele gestuurde vragen,  dit geeft een beter inzicht hoe er echt over een product of dienst wordt gedacht.

De tegenhanger technologie en sciencefiction:
De mens heeft geen eigen wil meer en wordt geleefd mens en machine zijn één geworden.
“Modern times” van Charlie Chaplin.

http://www.youtube.com/watch?v=8-UiCnxARJY

Modern Times.


Maar ook “Brave New World” een sciencefiction-roman uit 1932 van de Britse schrijver Aldous Huxley beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. Een impressie uit het boek.

“Alpha children wear grey. They work much harder than we do, because they're so frightfully clever.
I'm awfully glad I'm a Beta, because I don't work so hard. And then we are much better than the Gammas and Deltas. Gammas are stupid.

They all wear green, and Delta children wear khaki. Oh no, I don't want to play with Delta
children. And Epsilons are still worse. They're too stupid to be able to read or write.
Besides they wear black, which is such a beastly color. I'm so glad I'm a Beta."


Mensen zijn naar mijn mening niet alleen maar op zichzelf gericht, ze zijn ook creatief en hebben inspirerende dromen die ze willen delen met anderen.

References (19)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: psn code generator
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: minecraft cracked
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  UGG Boots are incredibly effectively recognized for becoming the makers of high quality footwear
 • Response
  Response: fraps
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: psn code Generator
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: click here
  This Sack Edition of indie mega-sense Minecraft was purchased a stupefying 913 times crosswise the iOS and Mechanical man app stores in 2012.
 • Response
  bags 1 On your legs, you want a pa bags 1 ir of slim fitting trousers with a low rise bags 2 and a tapered leg. draped over one or both of the shoulders. bags 2 You can also add a cup of white vinegar, which helps to fight both stains ...
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: http://Bit.ly/
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: Erik Pitoniak
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Response: Ace Parking
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design
 • Response
  Marktonderzoek Sociale media moet veranderen - blog - VanDenBor Communication & Design

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>