« Narrowcasting nu in 3D maar zonder brilletje | Main | Interactiviteit realiteit of droom »
dinsdag
nov092010

Sociale media is hot! Maar wat is het en wat kan je ermee?

Wij hebben gemerkt dat veel bedrijven zich afvragen hoe ze Sociale Media moeten en kunnen toepassen in hun marketingactiviteiten. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en die zijn altijd aanwezig.

Wat is nu precies Social Media Marketing?

Sociale media is een verzamelnaam voor alle internet hulpmiddelen die het mogelijk maken om allerlei informatie op internet met elkaar te delen. Dus niet alleen maar tekstinformatie, maar ook beeld in vorm van geluid, video en foto. De bekendste sociale media platforms zijn de sociale netwerken:

Hyves
LinkedIn
Facebook
Videowebsite YouTube
Microbolg dienst Twitter

Wat zijn de voordelen van Social Media Marketing?
Sociale media kan voor elk bedrijf op verschillende manieren zeer interessant zijn. Het biedt de mogelijkheid daadwerkelijk met de klant in dialoog aan te gaan en te ontdekken wat zijn of haar wensen zijn.

Tevens wordt de kans geboden meer leads te vergaren en een loyale relatie op te bouwen met klanten. Maar ook de mogelijkheid tot het aantrekken van nieuwe medewerkers of het besparen van kosten op bijvoorbeeld klantenservice.

Waarom VanDenBor Communication & Design voor uw Social media Campagne?

Wij hebben uitgebreide ervaring binnen de internetmarketing en maakt daarbij bewust gebruik van Sociale Media. Met onze experts en betrouwbare partners bieden wij speciaal voor u ontworpen campagnes. Wij stimuleren u in het gebruik en toepassen van Social Media binnen uw marketingmix.

References (9)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>